HPFX258-IECFM high-pass filter voor de Quantis QE-317.

Wanneer u het probleem ervaart dat uw QE317 soms kortstondig het signaal verliest dan wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door de Horizon TV box van Ziggo. Door deze filter tussen de QE317 en het COAX signaal te plaatsen is het probleem waarschijnlijk opgelost.

Een high-pass filter is een type filter dat frequenties boven een bepaalde drempel doorlaat en frequenties beneden die drempel onderdrukt. Dit kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals audio- en beeldverwerking, telecommunicatie en elektronica in het algemeen.

In de situatie met de QE317 voorkomt hij dat het stoerende signaal bij de QE317 terecht komt.